Körens dirigent

Sofia kyrkokör leds sedan hösten 2019 av Erik Westerlind, organist och körledare i Sofia församling.

Erik Westerlind är utbildad organist vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Där studerade han solistiskt orgelspel för professor Ralph Gustafsson och improvisation för professor Stefan Therstam. Erik studerade mellan 2010 och 2012 masterutbildning i kyrkomusik vid KMH med körinriktning för professorerna Fredrik Malmberg och Mats Nilsson samt orkesterdirigering för Per Andersberg och Glenn Mossop.

Erik har sedan 2009 arbetat i Sofia församling, och mellan 2009-2019 med placering i Sjöstadskapellet. Från hösten 2019 har han sin huvudsakliga tjänstgöring i Sofia kyrka.

Foto: Cecilia Petrini

Nyfiken på vår dirigent?

Hej Erik! Vad såg du som den största utmaningen med att ta över Sofia kyrkokör, efter 40 år under Arne Johanssons ledning och med många körmedlemmar som har varit med i 20−30 år?

– Under de år som jag arbetat i Sofia församling har jag alltid sett på Kyrkokören med stor respekt. Den (och även orkestern) har varit lite av församlingens musikaliska ryggrad. Den största utmaningen var nog att försöka vinna körens förtroende, att få alla dessa duktiga körsångare att lita på mig. Och förstås att lära sig allas namn, men som tur är har jag både bra ansikts- och namnminne!

Vad har du för musikalisk bakgrund och hur var din ingång i musiken? Vilken är din utbildning och hur kommer det sig att du valde att bli kyrkomusiker?

– Jag började, precis som många andra, att spela och musicera i kommunala musikskolans regi, där jag spelade fagott. När det senare blev dags för gymnasiet fick jag möjlighet att gå på Södra Latins musiklinje, vilket var en viktig pusselbit i min musikaliska mognad. Under min uppväxt har jag alltid varit road av att sjunga, och både musikklasser och ungdomskör satte förstås sina spår. När jag dessutom började intressera mig för orgelspel kändes det mer och mer som om yrket som kyrkomusiker kanske var mitt kall? Jag insåg under gymnasietiden att orgel- och kyrkomusiken i stort (kör, sång, piano, dirigering och teori) var något som verkligen skulle passa för mig.
Efter gymnasiet började jag på kantorsutbildningen på Ersta Sköndal Högskola. Efter examen där gick jag vidare till Kungliga Musikhögskolan där jag gick organistutbildningen och sedan även en master.