Körens historia

Sofia kyrkokör startades 1979, samma år som Sofia kammarorkester bildades, och har fram till 2019 arbetat under ledning av musikdirektör Arne Johansson. Erik Westerlind – verksam i Sofia församling som kyrkomusiker sedan flera år tillbaka – tog därefter över som organist och körledare.

Kyrkokören medverkar regelbundet i gudstjänst- och konsertlivet i Sofia kyrka i Stockholm. Kören och orkestern har framfört merparten av de stora sakrala körverken, såsom Bachs mässor i h-moll och i g-moll samt flera motetter, Johannes- och Matteuspassionerna samt Juloratoriet, Requier av Brahms, Mozart, Fauré, Duruflé, Lindberg, Olsson och Verdi, Puccinis Messa de Gloria, Sixtens En svensk Markuspassion, motetter av Bäck med mera.

Kören har också framfört musik för kör a cappella, bland annat av olika svenska tonsättare, bl a Adolphson och Sandström, samt Rachmaninovs ”Vigilia” och Martins ”Mässa för dubbelkör”.

Sofia kyrkokör och Kammarorkestern har rest över hela Europa, och även utanför Europas gränser. Vi har gett konserter i Rom, Paris, Moskva, Riga, Sankt Petersburg, Prag, Lissabon, Berlin, Budapest, Las Palmas, Tallinn, Vilnius, Warszawa, Jerusalem och New York. 2003 och 2011 vann kören pris på Hajnowka festival of Orthodox Sacred Music i Polen.

Kören och orkestern har också uruppfört verk i andra länder, som ”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson, i Prag och i Las Palmas på Kanarieöarna.

År 2016 införlivades Sofia Motettkör i Sofia kyrkokör, som därmed blev en av Stockholms största kyrkokörer.

Under den ofrivilliga ”pandemi-pausen” kunde en corona-anpassad konsert genomföras under hösten 2020, såväl digitalt som på plats i kyrkan. På programmet stod Faurés Requiem.

Musik under 40 år

Hej Arne! Det var du som startade Sofia kyrkokör för mer än 40 år sedan. Hur kom det sig?

–  Sofia kyrkokör har funnits sen 1906, då kyrkan invigdes. I 40 år var Sara Wennerberg-Reuter ledare. Efter henne kom Hilding Asker, som ledde kören till 1978. När jag anställdes 1979 var kören skingrad, så jag sökte sångare för bildande av ny kör, fast med samma namn. Jag fick på kort tid ihop en sångglad skara, som vartefter blev både större och mer avancerad.

–  Jag ledde kören till 2019, 40 år således. Parallellt nystartade och ledde jag också Sofia kammarorkester. Kören och orkestern har följts åt genom gemensamma konserter och resor alla dessa år.

Du har gett Sofia och Stockholm så oändligt mycket vacker musik. Vad är du mest stolt över?

– Utbyte med sångare och musiker från andra länder har varit en stor del av min verksamhet. Allra mest har det varit ryska körer och ensembler som gästat Sofia och andra kyrkor. Sofia kyrkokör har sjungit mycket rysk ortodox musik, själva eller tillsammans med andra körer från när och fjärran.

–  Kören, tillsammans med orkestern, har också rest varje år, oftast utomlands, och många gånger österut. Vid en körtävling för ortodox musik i Hajnówka i östra Polen fick kören pris som bästa kyrkokör. Det har varit väldigt roligt att knyta musikaliska band mellan Stockholm och länder österut, såsom Ryssland, Ukraina, Serbien, Georgien, Baltikum!

Det är många som har dig att tacka för musikalisk inspiration och fina upplevelser. Vad vill du skicka med till Sofia kyrkokör, nu när du har lämnat över till nästa generation?

–  Jag har fått tjänstgöra i Sofia under en expansiv period, med växande anslag för musikverksamheten. Under de senaste åren har ekonomin försämrats, varför prioriteringar har måst göras. Jag är dock glad och full av tillförsikt över att de nuvarande och kommande duktiga kollegerna för arvet vidare att utveckla såväl Sofia kyrkokör som hela musiklivet i Sofia församling, till glädje för många musikälskande stockholmare!