Välkommen att provsjunga till Sofia kyrkokör

Vid provtillfället kommer vi att lyssna på ditt omfång, gehör och notläsningsförmåga. Du får också sjunga en egen vald sång, ta med noter om du vill ha ackompanjemang.